WUSHU

RÓLLUNK

GALLÉRIA

ELÉRHETŐSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDSZEREK ÉS STÍLUSOK


Rendszerezés

 
A wushut különböző kategóriákra osztjak az alábbi kritériumok alapján

 

1. Külső és belső stílusok.

A külső stílusok –Waijia- a fizikai erőre, gyorsaságra, rugalmasságra, robbanékonysára és frissességre alapulnak. A klasszikus külső stílus a ’Shaolin KungFu’

.


Létrejöttek más, utánzó jellegű külső stílusok is, melyekben a harcos egy-egy állat harci mozgásait imitálja- sas, daru, sárkány, kígyó, tigris- vagy egy emberi megnyilvánulást, mint például a részeg ember stílusa. A külső stílusok bizonyos speciális képességek elsajátítására irányuló gyakorlatokat tartalmaznak.Ezek hosszas gyakorlása során a harcosok szert tehetnek bizonyos átlagon felüli tulajdonságokra, mint amilyen a vaskarom, acélkeménységű ököl vagy tenyér, képesek a testüket olyan mértékben megerősíteni, hogy ellenálljon bármilyen ütésnek vagy képesek elérni átlagon felüli rugalmasságot vagy gyorsaságot.
A belső stílusok –Neijia- összekötik a légzőgyakorlatokat, a figyelemösszpontosítást, a gondolatok irányítását és a lélek tisztaságát. Ezek az összetevők, kellőképpen irányítva az emberi bioenergia generálásához és irányításához vezettek.
A legfontosabb belső stílus a  ‘ Wudang Kung Fu ‘. A legelterjedtebb viszont a Taijiquan, a hozza tartozó 5 alstílussal. Megemlíthetjük itt még a  ‘ Bagua Zhang ‘   és a  ‘ Xing I ‘  stílusokat is. 

2.Északi és Déli stílusok

A régi Kínában az a monads jásta, hogy egy igazi harcosnak északi labai és déli kezei kell legyenek. Ez azt jelenti, hogy északi stílusú lábtechnikát és déli ütéstechnikát kell birtokolnia.
          Az Északi stílusok eredete a Yangtze folyó északi felére tehetőek. Ezeket a     
stílusokat a tág térölelés, a rugalmasság, a sok rúgótehnika és  az akrobatikus
elemek jellemezték. A Kína Északi részén élő kínaiak magasságukat előnnyé
kovácsolva, a harcban hosszab hatótávolságú tehnikákat alkalmaztak.
Az egyik legnépszerűbb északi stílus a ‘Changquan‘ amely jelenleg is versenyszám
a Wushuban. Más északi stílusok:  Chaquan, Huaquan, Tanglang (Imádkozó Sáska)
Yingzhao (Saskarom), Baijiquan, s.t.b..

3. Taoista Stílusok, Buddhista és Muzulmán stílusok

       A vallási   háttér egy másik osztályozási szempont..
A Taoista stílusok az öt elem klasszikus elvét jeleníti meg a mozgásokban, a nyolc
trigram és a Yin-Yang elméletek felhasználásával. A taoista szerzetesek eképpen
felepített gyakorlatokat végezetek már i.e. 500.-ban. A Taoista stílus eredetének
központja a Wudang hegységben talalható kolostorokban keresendő. Ennek a
stílusnak egy fontos -és nagyon népszerű- képviselője a Taijoquan.
A Buddhista Stílusok Chan tartomány templomaiból erednek, ahol a buddhizmust
gyakorolták. A buddhista szerzetesek belefoglalták formagyakorlataikba vallásuk
szimbolikáját és alapvető elveit. A stílus fontosabb képviselői a ‘Shaolinquan‘ és a
‘ Tibeti Fehér Daru Stílusa‘ - ‘Pai He Quan‘.
A Muzulmán stílusok a Kínában jelentős számban élő muzulmán kisebbségek által
terjedtek el. A legjelentősebb ezek közül a  ‘Tsa Quan‘.

   4.  A harci megnyilvánulások általi osztályozás.

 

   A klasszikus csata: ütések, védések általi harc, melyben szerepet játszanak a kezek,
lábak, a fej és a törzs.

A Test-Test elleni csata- Shuai Jiao, hasonló a szabadkezes harchoz, de tartalmaz
gáncsolásokat, fojtogatásokat,  széles karcsapásokat is.

   ‘Chin Na‘- az ellenség foglyul ejtésének módszere különböző fogástehnikákkal, az
ízületekre gyakorolt erőhatásokkal.

   ‘ Tui Shou‘ – a tapadő kezek tehnikája. A harcnak ez a formája folyamatos
mozgásokból áll, miközben az ellenfelek kezei állandó kapcsolatban  állnak egymással
és a cél az ellenfél egyensúlyból való kibillentése vagy a padlóra küldése.

 Nem vállalkozunk a stílusok kiterjedt bemutatására, mivel  számuk meghaladja a 300-at.
A következőkben kiemelünk néhány főbb, jellemző stílust a Wushu palettájáról.
A stílusok különösen elütőek és jól meghatározott alapszabályokra épülnek. Léteznek imitáló stílusok, melyeket az állatok harci mozgásai ihlettek, mások pedig bizonyos emberi megnyilvánulásokat vettek alapul.
Vannak olyanok is, amelyek filozófiai elveket alkalmaznak, mások pedig a harcban való
maximális teljesítményt célozzák meg. Egyes stílusok a harcos létfontosságú pontjait célozzák meg mások pedig az egészség megőrzésére irányulnak.

1. Taijiquan- A Legfőbb Tökéletesség Harcstílusa


Egyike a legismertebb stílusoknak, gyakorlása jótékony hatást fejt ki az egészségre és a hosszú életre. Mozgásban végzett meditációként is emlegetik. A Wudang hegységből származik és a taoista pap Zhang Shangfeng alkotta a 13. szszázadban. Jelenleg 5 változata ismert. A sport-Wushuban külön versenyszámként szerepel.

2. Baguazhang- A Nyolc Trigram-tenyér.


Ez a stílus mozgássá alakítja a taoista mű, a ‘Yi Ching‘ által leírt nyolc változást. Mindegyik trigramnak megfeleltet egy sor mozgást, amelyek egymásba szövődnek, miközben a gyakorló egy kürben mozog. A stílus atyjának Dong Haichuant tartják, aki a 19. században élt.

3. Xingyiaquan- A Gondolat és a Forma harca.


Egy zárt, nagyon nehezen elsajátítható stílus, annak ellenére hogy viszonylag egyszerű mozgásokból áll.A helyváltoztatása egyenesvonalú és robbanékony, az ütések egyenesek és nagyon erőteljesek, az ellenfél megsemmisítésére irányulnak. Ezekben a hatékony ütésekben összpontosul a belső energia, egy lándzsa szúromozgásához hasonlóan.

4. Yingzhaoquan- a Saskarom Stílus.


Yue Fei tábornok alkotta meg a 12. században, a hadsereg felkészítésének módszereként.
Ezt a stílust az erőteljes fogások és a ‘saskarom‘-hoz hasonlatos megragadások jellemzik, átfogó és könnyed szárnytehnikák és tüzes rúgások kíséretében.

5. Tanglangquan- Az Imádkozó Sáska stílusa


Az imádkozó sáska egy félelmetes ragadozó a rovarok világában Astílust jellemzik a félelmetes fogótehnikák, az ellenfél egyensúlyának a kibillentése, melyet megsemmisítő támadások követnek, látványos ugrásokkal és hárításokkal tarkítva. A stílus Shadong tartományból származik és több változata is ismert.

6. Shequan- A Kígyó Stílusa

.
Ebben a stílusba a harcos mozgásai folyamatosak, de váratlanok, a helyváltoztatás pedig mély és tekeredett pozíciókban történik. Specifikus a kéztartás, amely kígyófejet formáz.Az ostorozó mozgások lenyűgözően gyorsak és az ellenfél létfontosságú pontjait támadják, ugyanakkor sok rúgást is alkalmaz.

7. Houquan- A Majom Stílusa


Egy ősi kínai legendából -melynek címe  ‘Utazás Nyugat Felé‘-  származó szereplő a Majomkirály, nagyon népszerű szereplővé vált a kínai mondavilágban. Ez a legendás harcos, a bot nagymestere inspirálta a majom stílusát, melynek napjainkban hat változatát ismerjük.A stílust átszövik a fürge, akrobatikus mozgások, melyek játékosságukkal az ellenfél megtévesztését szolgálják de valójában egy erőszakos és kegyetlen támadást lepleznek. Astílus legfőbb jellemzői a rángatással és tépéssel együttjáró fogások.

8. Zuiquan- A részeg ember stílus

Ez az érdekes stílus szintén megtévesztésre alapoz, a részeg ember bizonytalan és váratlan mozdulatait használja fel. Bár a mozdulatok látszólag kaotikusak és kontrollálatlanok, a harcos elbizonytalanodik, elesik, gurul, léptei összeakadnak, valójában lelkileg éber és koncentrál, a színjáték pedig az ellenfél teljes megtévesztését szolgálják. Egy látványos és nagyon hatékony módszer, ha helyesen elsajátították.
A stílus alapjául egy ősi kínai mítosz,  ‘A Nyolc Halhatatlan Legendája‘ szolgált.

 

9. A modern Wushu

Az Északi Stílus

Versenysportág, egy rugalmas stílus, amely különböző forgásokat, ugrásokat, akrobatikai elemeket, elegáns és gyros mozgásokat tartalmaz. Különleges  rugalmasságot és hajlékonyságot igényel. Versenyszámként az alábbi fegyvereket vonultatja fel: az egyenes kardot, lándzsát, pallost és a rugalmas botot. A nemrégiben bevezetett nehezítő elemek – Nandu- különösen nehéz akrobatikus tehnikák- a Wushu eme ágát igazi olimpiai sportággá emelik.

A Déli Stílus

Erőteljes, robbanékony sportstílus, gyros és erőteljes ütések jellemzik. Feltételezi a gyorsaságot, az erőt és az intenzív mozgást. Ebben a versenyszámban a pallos és a merev bot használatát gyakorolják. Nehezítő elemekként a különböző szaltákat vezették be.

Taijiquan

A Taijiquan verseny-változatába látványos nehezítő elemek épültek be a koreográfianagyobb szabadságának köszönhetően. Bemutató fegyverként az egyenes kardot használja.

Sanda- A szabadkezes küzdelem

A harc egy 1 méter magas emelvényen zajlik, a régi idők hagyományai szerint, amelyek szintén emelt harcszintéren játszódtak, földbeszúrt lándzsák által körülvéve. Az emelvenyről leesni fatális következményekkel járt.. A harc teljes kontaktussal történik, a sportolók igénybe vehetnek ütéseket, rúgásokat, akár gáncsolásokat is. Az összecsapás cask lábon állva történhet, nem folytatódik a földön fekve. A sportolókat különböző védőfelszerelésekkel látják el. A harc kimenetelét pontozás, K.O. vagy feladás dönti el.

Duilian- Csoportos gyakorlatok

A harc koreográfiája 2 vagy 3 sportolőra épít. Lehet szabadkezes tehnika vagy alkalmazhat fegyvereket is.

Wing Chun

Egy apáca, Ng Mui fejlesztette ki mindazok számára, akik nem rendelkeznek különleges fizikai képességekkel. A stílust dominálják a kéztehnikák, melyeket hosszú sorozatokban végeznek, védésekkel és kitérésekkel kombinálva. A formagyakorlatokban magas pozíciókat találunk, melyek engedélyezik a gyors helyváltoztatást. Híres alkalmazúja ennek a stílusnak Bruce Lee.

Tan Tui

Különleges stílus, rúgásokon és tág ökölcsapásokon alapszik. A kínai muzulmán közösségben talalhatók a gyökerei. A különböző csapott tolórúgások, lendítések és ugrórúgások adják a stílus szépségét. Sokfajta rendszerben használják az elemeit alapgyakorlatokként.

Ditangquan

Látványos stílus, teljes egészében akrobatikára épül. A stílus nevének jelentése: Box gurulásokkal és esésekkel. Gyakorlóinak tökéletesen kell birtokolni a koreográfiáját támadásokkal, ütésekkel, helyváltoztatásokkal, melyek mind különleges, akrobatikus módon vannak végrehajtva. Nagyon szép, és különösen nehéz stílus.